Algemene hulpverlening

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
Specialistische GGZ (SGGZ)
Vertrouwelijkheid
Klachten
Verwijzing

Doel en werkwijze

De praktijk van Mia Frumau is vooral gericht op het welbevinden van het kind of de jongere of jong-volwassene met potentiële vermogens en het stimuleren van de ontwikkeling van dit potentieel vermogen naar talent. Mia Frumau wil de kinderen en jongeren ondersteunen om hun potentieel te ontwikkelen van een prestatie naar een eminente prestatie.

“Belangrijker dan het resultaat van enige intelligentietest voor het presteren of slagen op welk gebied dan ook is dat men voelt en gelooft dat men het kan en dat men het wil” (Maree, J.G. & Ebersöhn, L. (2002)

Dit doen we vooral door ons te richten op de emotionele en sociale ontwikkeling. Hoofddoel is dat deze jonge mensen weer kunnen worden wie ze zijn. Mia Frumau onderschrijft hoe belangrijk het is voor deze groep kinderen en jongeren dat hun (school)omgeving goed aansluit bij hun behoeftes. Omdat veel andere psychologen professioneel bezig zijn om de aansluiting van de (school)omgeving bij deze kinderen steeds meer te optimaliseren geeft Mia Frumau zelf beperkt advies als het gaat om de aanpak op school. Als er behoefte is aan een intensief traject op dit gebied verwijst ze door naar collega’s in het veld, zoals het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO), Edith van Huijkelom, Marijke Persons, Sylvia Drent en anderen.

“Zonder emotionele intelligentie is het vrijwel onmogelijk om op school succes te hebben en goede relaties te hebben met jezelf en je medeleerlingen’’ (Goleman, 2000)

Het aanbod in de praktijk van Mia Frumau is vooral gericht op het vergroten van het welbevinden en op het versterken van de sociale en emotionele intelligentie van kinderen en jongeren. Ook wordt met name bij onderpresteerders aandacht besteed aan het versterken van hun uitvoerende functies (aandacht, planning, overzicht en werkgeheugen) en de intrinsieke motivatie.

breinsteynBreinsteyn

Mia Frumau en Marij Persons zijn in oktober 2013 gestart met Breinsteyn. Breinsteyn zet zich in voor kinderen, jongeren en studenten die over een hoge cognitieve intelligentie beschikken, maar bij wie het niet lukt om zichzelf optimaal te ontplooien. Dit kan verschillende oorzaken hebben en Breinsteyn sluit hierop aan door individuele begeleiding en groepsmodules aan te bieden. Een leerling kan zich pas echt ontwikkelen in een omgeving die potentie koestert. Kijk voor meer informatie op www.breinsteyn.nl.