Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

De huisarts kan u doorverwijzen naar of de gemeente kan (voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar) een beschikking afgeven voor de Generalistische Basis-GGZ als er sprake is van een DSM-stoornis. (Uitleg DSM: De DSM, een classificatiesysteem voor psychische stoornissen, is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. Door internationaal dezelfde criteria af te spreken voor psychiatrische aandoeningen wordt onderzoek en communicatie duidelijker en betrouwbaarder). U kunt via de gemeente bij mij/ons terecht komen of via een huisarts, medisch specialist of jeugdarts. Als de route via een arts wordt bewandeld, dan bekijk ik op basis van de verwijzing van die arts welke voorziening in dat geval gepast is. Die voorziening wordt vastgelegd in een beschikking van het college/gemeente. Als de route via de gemeente loopt dan gaat u met een team van de gemeente in gesprek en wordt de beschikking in overleg met u bepaald door de gemeente. Als de gemeente hierover nog vragen heeft kan deze in contact treden met een expertpool waar ik ook deel van uitmaak. Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middelmatig of een Behandeling Intensief. Als er sprake is van blijvende problematiek komt u terecht in de Behandeling Chronisch, dit geldt alleen als psychiatrische ondersteuning is geïndiceerd.

Hoofdbehandelaar binnen de Generalistische Basis GGZ is Mia Frumau, mede behandelaar zijn andere psychologen/orthopedagogen uit het team.

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor vragen, begeleiding, onderzoek en behandeling als er geen sprake is van een DSM-stoornis. Houdt u er dan wel rekening mee dat dit niet door de gemeente of zorgverzekeraar wordt vergoed.

Zijn de problemen complexer en langdurend of verweven met de gezinsdynamiek dan verwijst de huisarts u naar de Specialistische GGZ waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn (zie Specialistische GGZ).

Voor informatie over vergoedingen zie Tarieven.

Extra informatie voor huisartsen:

Ter informatie hierbij de beslisboom voor verwijzing naar GBGGZ of SGGZ voor Psychologenpraktijk Frumau:

Beslisboom

Als u of uw patiënt kiest voor behandeling door ons binnen Psychologenpraktijk Frumau dan kunt u het format van de verwijsbrief voor de praktijk gebruiken voor de doorverwijzing.

Format verwijsbrief Psychologenpraktijk Frumau