Klachten

Mijn beroepsmatig handelen, toets ik zelf aan de hand van Beroepsethiek voor Psychologen, die door het Nederlands Instituut van Psychologen uit Amsterdam (NIP) wordt vastgesteld en uitgegeven. De genoemde regels rondom vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zoals u hier eerder heeft kunnen lezen komen bijvoorbeeld uit de beroepscode. Alle psychologen, die zoals ik lid zijn van het NIP dienen zich aan de regels in deze code te houden en zijn daar ook op aanspreekbaar.

Indien u klachten heeft, ontevreden bent over uw behandeling of vindt dat ik niet in overeenstemming met de beroepscode heb gehandeld, zijn er mogelijkheden om die klachten kenbaar te maken. Allereerst wendt u zich met uw klacht direct tot mij. Ik zal van mijn kant altijd proberen om uw klachten in een gesprek met u persoonlijk op te lossen.

Blijft uw klacht ondanks overleg bestaan, dan kunt u verhaal halen bij onderstaande instanties:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Tel.: 020-6109596
www.NIP.nl

LVVP Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
Klachtenregeling conform de Wkkgz
Maliebaan 87
3581CG Utrecht
Tel.: 030-2364338
www.lvvp.nl

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LIP)
Postbus 9191
3506GC Utrecht
Tel.: 030-2661661