Over ons

Psychologenpraktijk Frumau

PsychologenpraktijkFrumauWaarvoor kan uw kind, jongere of jong-volwassene terecht in deze praktijk?

 • Als je of je kind een voorlijke ontwikkeling of een hoog bewustzijn hebt.
 • Als je of je kind het leed van de wereld op je schouders voelt.
 • Als je of je kind angsten of dwangverschijnselen ontwikkelt.
 • Als je of je kind interne sterke kanten en ontwikkel-punten in kaart wilt brengen.
 • Als je wilt weten wat je of je kind vanuit de omgeving blokkeert, remt maar ook steunt en waar je behoefte aan hebt.
 • Als je of je kind niet lekker in je vel zit.
 • Als je je anders voelt.
 • Als je je niet geaccepteerd voelt.
 • Als je heel sensitief of intens bent en niet weet hoe ermee goed om te gaan, of als je kind zo is.
 • Als je kind zich verveelt en uitdaging zoekt of als je een bore-out ontwikkelt.
 • Als je of je kind last hebt van depressieve gevoelens.
 • Als je of je kind een onderpresteerder bent.
 • Als je het gevoel hebt dat er nog iets anders speelt en via psychodiagnostisch of psychiatrisch onderzoek uitsluitsel wilt over wat de verklaringen zijn voor je gedrag of dat van je kind.

Wij streven als hoofddoel het welbevinden van het individu met een hoog ontwikkelingspotentieel in de brede context na.

Wij zijn van mening dat hoogbegaafde of cognitief voorlijke kinderen/jongeren (in vergelijking met leeftijdsgenoten) of volwassenen net zo min sociaal of emotioneel extra kwetsbaar zijn, als dat ze minder psychische klachten kunnen ontwikkelen. Wij bieden expliciet ondersteuning en hulp aan die cognitief voorlijke en creatief sterke kinderen, jongeren en volwassenen die aanlopen tegen een interne discrepantie (voorlijkheid of achterstand op sociaal en emotioneel gebied, verschillende mentale leeftijden/asynchroniteit, leerproblemen) of externe mismatch (met de omgeving, leerstof of leeftijdsgenoten). Cognitief voorlijke kinderen hebben naar mijn mening behoefte aan gerichte aandacht voor het leren ontwikkelen van hun vaardigheden op zowel het cognitieve gebied als voor het totaal van sociale en emotionele vaardigheden. Het is nodig voor deze jonge mensen dat er oprechte aandacht besteed wordt aan het versterken van hun individuele zwakke en sterke kanten op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Nodig is: leren denken, leren werken, leren leren, leren leven met zorg voor zichzelf en de ander. Met als doel dat ze zichzelf kunnen door ontwikkelen richting zelfactualisatie en wijsheid.

Binnen onze holistische en oplossingsgerichte benaderingswijze diagnosticeren, adviseren, behandelen en begeleiden wij kinderen, systemen en volwassenen met zowel enkelvoudige als complexe problematiek. Tijdens de gesprekken wordt veel gewerkt met beeldende middelen. Er is expliciet specifieke expertise op het gebied van een hoog ontwikkelingspotentieel (hoogbegaafdheid). Diagnostiek kan geboden worden op psychologisch en psychiatrisch gebied.
Als er sprake is van een intensieve psychotherapeutische behandeling dan wordt een proces in gang gezet dat leidt tot daadwerkelijke verandering. Het doel is om binnen dit proces de scheefgroei die in de ontwikkeling is opgetreden weer om te buigen zodat iemand weer wordt die hij of zij daadwerkelijk is. Van u en/of uw kind wordt, net als van de therapeut, hard werken verwacht om dit tot stand te brengen.