Over ons

Medewerkers
Samenwerkingspartners
Kwalificaties
Onderzoek
Publicaties

Psychologenpraktijk Frumau

PsychologenpraktijkFrumauWaarvoor kan uw kind, jongere of jong-volwassene terecht in deze praktijk?

 • Als je voorlijk bent.
 • Als je als zesjarig kind het leed van de wereld op je schouders voelt.
 • Als je angsten ontwikkelt.
 • Als je niet lekker in je vel zit.
 • Als je je anders voelt.
 • Als je je niet geaccepteerd voelt.
 • Als je niet goed presteert op school, terwijl je bij wijze van spreken negens zou kunnen halen.
 • Als je heel sensitief bent en niet weet hoe ermee goed om te gaan.
 • Als je de stof wel erg goed begrijpt maar niet snel of geconcentreerd kunt werken.
 • Als je je erg verveelt en uitdaging zoekt.
 • Als je last hebt van depressieve gevoelens.
 • Als je een onderpresteerder bent.

Wij streven twee hoofddoelen na: het welbevinden van het  kind met potentiële vermogens en het stimuleren van de ontwikkeling van potentieel vermogen naar talent.

Wij zijn van mening dat hoogbegaafde of cognitief voorlijke kinderen/jongeren (in vergelijking met leeftijdsgenoten) net zo min sociaal of emotioneel extra kwetsbaar zijn, als dat ze minder psychische klachten kunnen ontwikkelen. Wij bieden expliciet ondersteuning en hulp aan die cognitief voorlijke en creatief sterke kinderen, jongeren en jongvolwassenen die aanlopen tegen een interne discrepantie (voorlijkheid of achterstand op sociaal en emotioneel gebied, verschillende mentale leeftijden/a-synchroniteit, leerproblemen) of externe mismatch (met de omgeving, leerstof of leeftijdsgenoten). Cognitief voorlijke kinderen hebben naar mijn mening behoefte aan gerichte aandacht voor het leren ontwikkelen van hun vaardigheden op zowel het cognitieve gebied als voor het totaal van sociale en emotionele vaardigheden.  Het is nodig voor deze jonge mensen dat er oprechte aandacht besteed wordt aan het versterken van hun individuele zwakke en sterke kanten op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Nodig is: leren denken, leren werken, leren leren, leren leven met zorg voor zichzelf en de ander. Met als doel dat ze zichzelf kunnen door ontwikkelen richting zelfactualisatie en wijsheid.

Binnen onze holistische en oplossingsgerichte benaderingswijze diagnosticeren, adviseren, behandelen en begeleiden wij kinderen, systemen en volwassenen met zowel enkelvoudige als complexe problematiek. Tijdens de gesprekken wordt veel gewerkt met beeldende middelen. Er is expliciet specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.  Diagnostiek kan geboden worden op zowel leergebied, als psychologisch en psychiatrisch gebied.
Als er sprake is van een intensieve psychotherapeutische behandeling dan wordt een proces in gang gezet dat leidt tot daadwerkelijke verandering. Het doel is om binnen dit proces de scheefgroei die in de ontwikkeling is opgetreden weer om te buigen zodat iemand weer wordt die hij of zij daadwerkelijk is. Van u en uw kind wordt, net als van de therapeut, hard werken verwacht om dit tot stand te brengen.

Ook jonge mensen met algemene problematiek kunnen hier terecht.