Talentontwikkeling

Talentontwikkeling en studiebegeleiding

Jongeren of studenten die begeleiding nodig hebben bij hun huiswerk…

  • omdat ze niet de motivatie kunnen opbrengen om te leren,
  • niet weten hoe ze moeten leren omdat ze dit nooit hebben geleerd op de basisschool,
  • nog weinig gerijpt zijn in executieve functies,
  • onderpresteren,
  • onzeker zijn,
  • faalangstig zijn,
  • nog niet hebben geleerd dat ze stap voor stap moeilijke taken zich eigen
    kunnen maken maar nog denken dat alles in een keer goed moet lukken,
  • geen overzicht hebben omdat ze autistisch zijn

… kunnen hier terecht.

Uiteraard kunt u voor ondersteuning in talentontwikkeling ook terecht bij Breinsteyn. Breinsteyn is de zijtak van onze praktijk waarbij de focus ligt op ontdekken (o.a. door de KernTalentenanalyse) en ontplooien van talent en zelf.

De huiswerkbegeleiding is een combinatie van reguliere huiswerkbegeleiding en therapie. Waar het zwaartepunt ligt is afhankelijk van de hulpvraag.
De  therapeutische begeleiding wordt gegeven door Fenne Frumau al of niet in combinatie met mijzelf.

Een andere mogelijkheid is versnellen. De VersnellingsWenselijkheidsLijst (VWL) is ontwikkeld om leerkrachten en andere betrokkenen te ondersteunen in de beslissing een leerling al dan niet vervroegd naar een volgende groep te laten gaan (halverwege het schooljaar) c.q. een groep te laten overslaan (aan het eind van het schooljaar).
Klik hier voor meer informatie over versnellen en de VersnellingsWenselijkheidsLijst (VWL).