Werkvormen

Algemeen

Onderzoek vindt vooral plaats tijdens de intakefase.
Na het adviesgesprek wordt, zo nodig, de behandelfase ingezet.

Als uw kind of als u zelf hier in behandeling bent, dan zal er doorgaans iedere twee weken een afspraak gemaakt worden. Steeds wordt afgestemd bij uw kind en uzelf of de frequentie van de afspraken nog past.

Sessies duren steeds 45 minuten (individueel gesprek) of 60 minuten (gezinsgesprek of uitgebreid advies).  Ook kan er sprake zijn van dubbele consulten. Voor ouders geldt: Vaak worden er afspraken gemaakt met uw kind en tussentijdse begeleidende en evaluatieve afspraken met u.

Naar aanleiding van de hulpvraag zal een behandeldoel worden vastgesteld. Ik maak in overleg met u een plan om het gewenste doel te bereiken of zoveel mogelijk te benaderen. Als u tussentijds vragen heeft over het behandelplan, kunt u die altijd stellen. Soms worden er huiswerkopdrachten meegegeven.

Wanneer het gestelde doel is bereikt en u geen hulpvraag meer heeft, dan kan de behandeling worden afgesloten. Er zal aandacht besteed worden aan het afscheid nemen. Als u toestemming heeft gegeven wordt uw huisarts geïnformeerd over het verloop van de behandeling in een kort verslag.

Na 6 maanden wordt u gevraagd om een follow-up te geven, eventueel telefonisch of schriftelijk.

tekening_siteWerkvormen

Er worden in deze praktijk verschillende werkvormen aangeboden, de therapeutische behandelingen worden begeleid door Mia Frumau. Delen van het onderzoek worden uitgevoerd door de medewerkers.

 

Psychotherapie

Deze methode is eclectisch, wel ligt er een accent op cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte therapie. Zelf ben ik psychotherapeut voor volwassenen en kinderen/jeugd. Psychotherapie is een vorm van psychologische behandeling die specialistisch is, waarbij de cliënt een proces van verandering doormaakt. De inzichtgevende persoonsgerichte psychotherapie wordt op dit moment door me geprefereerd: De cliënt bepaalt zelf grotendeels waar de therapie heengaat. Het uitgangspunt is persoonlijke ontwikkeling. Dit heeft vanzelfsprekend meer zelfreflectie en zelfkennis tot gevolg. Behalve positieve eigenschappen, zal de cliënt ook negatieve eigenschappen van zichzelf leren erkennen. Het uiteindelijke doel hiervan is zelfaanvaarding, door middel van het ervaren van gedachten en gevoelens van binnen uit. Dit kan leiden tot een beter uitgebalanceerd leven.

Ik werk als psychotherapeut holistisch en combineer een cliëntgerichte benadering met oplossingsgerichte technieken en beeldende middelen. Afhankelijk van de aangemelde problematiek en uw persoonlijkheid pas ik cognitieve gedragstherapie of systeemtherapie toe. Ook werk ik speltherapeutisch. De diagnostiek is zo nodig intensief en als dit geïndiceerd is aangevuld met een kinderpsychiatrisch consult door Peter Roels. Er is en blijft expliciet specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.

Als er sprake is van een intensieve psychotherapeutische behandeling dan wordt een proces in gang gezet dat leidt tot daadwerkelijke verandering. Het doel is om binnen dit proces de scheefgroei die in de ontwikkeling is opgetreden weer om te buigen zodat iemand weer wordt die hij of zij daadwerkelijk is. Van u en uw kind wordt, net als van de therapeut, hard werken verwacht om dit tot stand te brengen.

 

LatenWeDurven