Assessment

Therapeutisch assessment/Advies

Tijdens het therapeutisch assessment wordt een beeld geschetst van uw kind of jongere of van jezelf als jong-volwassene. Dit gebeurt op basis van de observatie, de uitslagen van de testen en vragenlijsten en uw visie op uw kind of jezelf. Ook kan door middel van een powerpointpresentatie een visueel beeld gegeven worden. Met name het bespreken van de emotionele intelligentie wordt dan als positief ervaren omdat een dynamische sterkte en zwakte analyse wordt gemaakt.

Hieraan kan gewerkt worden binnen de behandeling, maar vaker is een therapeutisch assessment voldoende.

Friedrich Nietzsche noemt dit een kunstzinnig plan:

“Een ding is nodig: zijn karakter stijl geven – een grote zeldzame kunst.  Zij wordt beoefend door hem, die alles overziet wat zijn natuur aan sterke en zwakke kanten te bieden heeft en vervolgens in een kunstzinnig plan onderbrengt totdat alles afzonderlijk als kunst en rede voor de dag komt en ook het zwakke punt nog een lust is voor het oog.”