Cogmed

Cogmed LogoDeze training is een wetenschappelijk bewezen programma voor het verbeteren van de concentratie en met name het werkgeheugen.

Deze resultaten geven aan dat gebruikers, na deze training, hun concentratievermogen sterk hebben verbeterd, betere controle hebben over impulsief gedrag en beter gebruik kunnen maken van complexe vaardigheden om te kunnen redeneren. Uiteindelijk kunnen betere resultaten op school of op de werkvloer worden behaald. Bij 8 van de 10 gebruikers is duidelijke verbetering zichtbaar.

Deze training is bewezen effectief gebleken bij kinderen met ADHD (met en zonder medicatie), herstel na een chemokuur, herstel na hersenbloeding, maar blijkt ook zeer effectief bij mensen zonder een diagnose. De resultaten blijven in stand of verbeteren ook na een jaar na de training.

Zie voor meer informatie omtrent wetenschappelijke publicaties: www.beterbrein.nl

Wat is het werkgeheugen?

Elke dag gebruik je het werkgeheugen. Het is het vermogen om informatie voor korte tijd in je hersens op te slaan, je te concentreren op een handeling en te onthouden wat je na die handeling moet doen. Als het werkgeheugen onvoldoende functioneert, is het moeilijk te focussen, vooruit te denken, instructies te onthouden, activiteiten te starten en deze te stoppen. Vaak leidt dit tot problemen met begrijpend lezen en rekenen. De meeste mensen met een concentratieprobleem hebben ook een onvoldoende functionerend werkgeheugen.

Een veelomvattend trainingsprogramma voor in huis

De training vindt vijf dagen per week, gedurende vijf weken lang, thuis (of in overleg op school) plaats. De software stelt zich automatisch in op het niveau van de gebruiker en zal gedurende de training steeds moeilijker worden. De Cogmed Coach helpt bij de installatie van het programma, leidt de training, analyseert de resultaten en geeft tijdens de wekelijkse telefoongesprekken de nodige ondersteuning.

Contra-indicaties

Ernstige gedragsproblemen, ernstige depressie, ernstige angstigheid, fotosensitieve epilepsie en een rouwproces zijn contra-indicaties.

Kosten?

De Cogmedtraining wordt niet vergoed door de verzekeraars. In 2015 wordt de aanschaf wel vergoed door VGZ als u hiervoor verzekerd bent. Deze vergoeding bedraagt 400 euro. U moet dan nog wel zelf de kosten voor de begeleiding betalen. Deze bedragen dan nog 650 euro.

Het traject bestaat uit een startsessie waarin de cliënt en ouders startklaar wordt gemaakt om met Cogmed te beginnen. De userID wordt aangemaakt, het Trainingweb wordt uitgelegd en er worden afspraken gemaakt met betrekking tot de training. Hierna gaat de cliënt vijf weken, vijf dagen per week thuis aan de slag met de training.
Volwassenen trainen een half uur, kinderen en jongeren zo’n 45 minuten en kinderen tot 7 jaar ongeveer een kwartier per dag gedurende vijf dagen per week. Bij kinderen dient er een trainingshulp aanwezig te zijn, om de training te begeleiden. De Cogmed Coach (Mia Frumau) is op de achtergrond aanwezig door de resultaten regelmatig te checken en er is in ieder geval eens per week telefonisch contact.
De kracht en het succes van Cogmed zit vooral in deze ondersteuning, zodat het uitvalpercentage minimaal is en het slagingspercentage dus hoog. Tot slot volgt een evaluatie. Vier tot zes weken na het afronden van de training zien de Cogmed Coach en de cliënt elkaar weer in de praktijk. De training wordt afgesloten met een eindverslag.

De kosten bedragen 1050 euro voor het hele traject inclusief aanschaf van de training.