Diagnostiek

Onderzoek wordt gedaan om zo objectief mogelijk te kijken naar de klachten, persoonlijkheid, capaciteiten en mogelijke oorzaken voor problematiek.

Mogelijke vormen van onderzoek:

  • Meting ontwikkelingsvoorsprong als kinderen te jong zijn voor capaciteiten onderzoek (vanaf 2 jaar)
  • Intelligentie/capaciteitenonderzoek (vanaf  6 jaar)
  • Leerpotentieel
  • Executieve functies onderzoek  / Aandachtsonderzoek
  • Onderzoek naar de sociale ontwikkeling
  • Emotionele intelligentie onderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Dyslexie of ander leerstoornisonderzoek (vanaf medio groep 4)
  • (school) Observatie

De duur van het onderzoek is afhankelijk van de onderzoeksvragen en de leeftijd van de onderzochte persoon. Een kort onderzoek duurt anderhalf uur en een uitgebreid onderzoek beslaat 3 tot 6 uur.

Sommige testen moeten speciaal worden aangeschaft, zoals de aandachtstest (Integneuro) en de Emotionele intelligentietest en een persoonlijkheidstest (MMPI/A). Als hiervan gebruik gemaakt wordt, gebeurt dat in overleg met u en worden de kosten hiervoor vooraf met u besproken.