Gave Peers

Gave Peers is een groepstherapie/cursus voor hoogbegaafde kinderen die samen leren omgaan met begaafdheid.
Er start een cursus voor een groep (maximaal 8) hoogbegaafde kinderen.
Uw kind komt ook in aanmerking voor deelname aan deze groep.

Introductie

U kunt in onze folder over Gave Peers informatie lezen over Gave Peers. Indien u als ouders na het lezen van deze informatiefolder belangstelling heeft voor deze manier van begeleiden van kinderen met potentieel, kunt u uw zoon/dochter aanmelden.

Wat sommige hoogbegaafde kinderen moeilijk vinden
 • Sommige kinderen stoppen met taken als deze (te) moeilijk worden. Ze blokkeren bij de gedachte dat ze misschien zouden kunnen falen. Ze hebben weinig ervaring met falen, kunnen dit niet hanteren en daarom gaan ze mogelijk falen uit de weg. Hierdoor kan angst om te falen ontstaan.
 • Sommige kinderen vervelen zich heel erg op school en soms ook thuis. Ze hebben veel meer stimulering nodig dan geboden wordt door de omgeving. Hoewel deze kinderen vaak wel creatief zijn, weten ze hier niet mee om te gaan.
 • Sommige kinderen hebben nu al veel negatieve ervaringen opgedaan in het contact met leeftijdsgenoten. Vaak stellen ze zich zo dominant op, dat ze daardoor weinig contacten hebben. Ze dreigen sociaal geïsoleerd te raken.
 • Sommige kinderen nemen zoveel waar, pikken zoveel informatie op vanuit de omgeving, dat ze er door (over)belast raken.
Wat gebeurt er tijdens de cursus?

Er kunnen aan elke groep ong. acht kinderen meedoen. De groep komt elf keer bij elkaar, drie keer per maand op dinsdag tussen 15:45 – 17:00. Tijdens die bijeenkomsten leren kinderen van en met elkaar op een speelse, niet bedreigende manier, allerlei vaardigheden, zoals:

 • Inzicht in krachten, in je kracht leren staan
 • Beter leren omgaan met faalervaringen, verminderen van faalangst
 • Praktische en creatieve intelligentie vergroten
 • Leren omgaan met verveling
 • Sociale vaardigheden, zoals leren samenwerken en leiding nemen
 • In gesprek gaan over je anders voelen en pesten
 • Leren jezelf te verplaatsen in de ander
 • Filosoferen, wijsheid en omgaan met verveling

Tevens zal aandacht besteed worden aan de door de kinderen geopperde onderwerpen die op dat moment aan de orde komen (zoals bijvoorbeeld leven en dood).

Kinderen leren al deze dingen door erover te praten en ermee te oefenen in rollenspelen, creatieve uitingsvormen, spellen e.d. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van video-opnames.

Samenwerking met de ouders en leerkrachten

Voor aanvang van de cursus wordt een intake georganiseerd. De doelstelling is u te informeren, een anamnese af te nemen en is er gelegenheid dingen te bespreken, die ouders zelf naar voren brengen. Samenwerking wordt door ons van groot belang geacht. Ouders en school worden interactief betrokken bij de therapie. Aanvullend wordt voor ouders een vragenuur georganiseerd.

Begeleiding van de cursus

De cursus wordt georganiseerd en begeleid door W.L. Frumau-van Pinxten en M.L. Frumau en indien van toepassing ondersteund door een stagiaire of collega.

Mw. drs. W.L. Frumau-van Pinxten is kinder-en jeugdpsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en als zodanig vrijgevestigd te Vught. Zij is afgestudeerd op het gebied van hoogbegaafdheid en onderpresteren bij prof. dr. F.J. Monks. Het onderzoeken en begeleiden van hoogbegaafden is een onderdeel van haar werkzaamheden.

Mw. M.L. Frumau is psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Zij is werkzaam binnen Psychologenpraktijk Frumau in Vught en Nijmegen. Zij heeft naast gezondheidszorgpsychologie tevens een onderzoeksmaster afgerond gericht op klinische en ontwikkelingspsychopathologie. Fenne werkt al enige jaren in het gebied van hoogbegaafdheid.

Dhr. dr. W. Peters is gezondheidszorgpsycholoog, afgestudeerd op het gebied van ontwikkelingspsychologie en gepromoveerd op het gebied van self-concept en giftedness. Willy is tevens gedragsdeskundige en docent. Hij is werkzaam in Nijmegen en Duitsland. Al geruime tijd bevindt hij zich o.a. in het veld van begaafdheidsonderzoek, onderwijs en klinische praktijk.

Mw. drs. E.C.M. van Huijkelom is eveneens kinder-en jeugdpsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog en als adviseur al geruime tijd werkzaam bij een onderwijsadviesdienst. Tevens heeft zij een eigen praktijk, gevestigd in Oisterwijk.
Edith is afgestudeerd op het project “de structuur van het zelfbeeld en de aard van de sociale en niet-sociale competentie van het kind”. Tevens heeft zij lesmaterialen en werkvormen ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs, waaronder G.O.M. en het spel KWINK!, uitgegeven door LICH / Stichting Plato.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze cursus (inclusief oudergesprek en materialen) zijn € 1045,00.
Omdat groepstherapie op lange termijn meer effect heeft als er een transfer plaatsvindt naar de omgeving, bevat het programma tevens (optioneel) twee workshops voor ouders en leerkrachten. De kosten voor deze workshops (elk 90 minuten) zijn € 200,00 per workshop.
Afhankelijk van vergoeding vanuit de gemeente kunnen de kosten worden vergoed. Eventuele kosten voor een aparte intake of sessie staan op de site bij Tarieven.