Onderpresteerders

loesje_onderpresteerdersOnderpresteerders worden in deze praktijk individueel begeleid.

Eerder is gedurende enkele een groep gestart op gymnasium Beekvliet waar in directe samenwerking met twee docenten groepen onderpresteerders op school worden begeleid. Deze leerlingen werden zowel individueel als in groepsverband begeleid. Het hele team van Beekvliet is hierbij, zo nodig, actief betrokken (www.gymnasiumbeekvliet.nl). Insgelijks op Bernrode. Ook binnen de praktijk kan groepsbegeleiding worden aangeboden op verzoek.

Het doel van de cursus en tevens de inhoud is het bevorderen van:

  • Emotionele intelligentie
  • Oriëntatie op leren en zichzelf ontwikkelen
  • Aanleren van studievaardigheden, zoals mindmappen
  • De kunst van het jongleren
  • Ontdekken eigen motivaties, doelen en passies
  • Creativiteit om een authentiek leven te leiden
  • Moed om zichzelf te laten zien en ook om eigen talenten te tonen.