Therapiemethode

Deze methode is eclectisch, wel ligt er een accent op oplossingsgerichte therapie en het werken met beeldende middelen. De therapie kan ook cognitieve gedragstherapietechnieken bevatten of ondersteunend zijn. Zelf ben ik psychotherapeut. Psychotherapie is een vorm van psychologische behandeling die specialistisch is, waarbij de cliënt een proces van verandering doormaakt. De inzichtgevende persoonsgerichte psychotherapie wordt op dit moment door me geprefereerd: De cliënt bepaalt zelf grotendeels waar de therapie heengaat. Het uitgangspunt is persoonlijke ontwikkeling. Dit heeft vanzelfsprekend meer zelfreflectie en zelfkennis tot gevolg. Behalve positieve eigenschappen, zal de cliënt ook negatieve eigenschappen van zichzelf leren erkennen. Het uiteindelijke doel hiervan is zelfaanvaarding, door middel van het ervaren van gedachten en gevoelens van binnen uit. Dit kan leiden tot een beter uitgebalanceerd leven.

miatek1

Beeldende middelen

Het werken met beeldende middelen is een therapievorm uit de creatieve therapie, het doel is door beeldende middelen zoals tekenen en schilderen een veranderingsproces te bewerkstelligen. Het is een therapie die als doel acceptatie-, veranderings- en ontwikkelingsproccessen wil behalen. Deze verandering vindt plaats in het beeldend werken. De dialoog tussen uw kind, de werkstukken en  mijzelf is belangrijk in dit proces. Het is dan gemakkelijker uit te drukken wat met woorden soms moeizaam gaat. Of juist omdat veel kinderen en jongeren in deze praktijk verbaal erg sterk zijn, kunnen ze hun gevoelens hiermee te ver van zichzelf weghouden. Ik gebruik beeldende middelen en onderbouwde methodieken om onbewuste behoeften en gevoelens bewust en hanteerbaar te maken. Hierdoor kan uw kind of kun je inzicht krijgen, verwerken en verrijken, maar ook het cognitief of lichamelijk functioneren kan vooruit gaan.

Oplossingsgerichte therapie

Het gaat bij deze therapievorm om het zetten van kleine stappen vooruit, die door uw kind of je zijn ingebracht. De therapeut stelt vragen en geeft geen advies.  Je bent de expert over jezelf.

De gesprekken zijn daarom cliëntbepaald: Wanneer wil je terugkomen? Wat heb ik je gevraagd in het gesprek van vandaag dat je heeft geholpen?
Ik ga uit van het competentiemodel: hulpbronnen hebben jullie al, deze hoeven niet aangeleerd te worden alleen maar aangeboord. Bv.: je hebt eerder voor hete vuren gestaan, zit er iets bij wat je nu weer kunt gebruiken? De toekomst is belangrijk, niet het verleden. Het probleem is er (bijna) nooit altijd.
Inzicht komt tijdens of na de verandering.

De therapie is niet probleemgericht, maar oplossingsgericht.